Vítejte v programu Math Tutor. Nabízí přehled látky z matematické analýzy na bakalářské úrovni a je zaměřen na praktické využití a výpočetní schopnosti. Měl by být proto ideálním pomocníkem při přípravě na zkoušky či při studiu.

Navigace je docela jednoduchá. V hlavním okně vidíte nahoře nabídkovou lištu, která vám umožňuje vybrat si oblast, kterou chcete studovat (Posloupnosti, Funkce, ...), a úhel pohledu na tuto kategorii (Teorie, Přehled metod, Řešené příklady, Cvičení). Vybraná oblast se zvýrazní. Pro více informací o tématech a hlavně o úhlech pohledu klikněte sem, je to vlastně jakýsi průvodce a návod, jak nejlépe používat Math Tutor.

Text samotný se objevuje ve dvou oknech. To hlavní (v něm čtete tento text) je zde pod nabídkovou lištou a obsahuje nabídky umožňující další volby a hlavní texty. Odkazy, na které v těchto hlavních textech kliknete (poznámky, vysvětlení, doplňující informace a detaily), se pak objevují v druhém, pomocném okně (pokud jste si před chvílí klikli, návod k použití se objevil právě tam). Pokud je váš browser trochu novější (cca po 1996), tak by se vám toto pomocné okno mělo samo otevřít a budou se v něm objevovat všechny pomocné texty. Pokud je váš browser starší, bude všechno zde v hlavním okně; to je život.

Někdy se vám nabídne možnost si otevřít další velké okno pro prohlížení rozsáhlejších odkazů v případě, že se dá očekávat, že byste ocenili možnost pracovat s dvěma texty najednou (např. porovnávání řešeného příkladu s přehledem metod). Samozřejmě můžete otevřít libovolný odkaz ve svém velkém okně manuálně (prohlížeče na to mají své finty, např. u Netscape k tomu slouží kliknutí prostředním tlačítkem myši); obecně je vhodné využívat schopností vašeho prolížeče (hlavně tlačítko Zpět). A kdybyste se ztratili, vždy je možné kliknout v nabídkové liště na libovolnou volbu a dostat se na její začátek. Více detailů ohledně navigace nabízíme níže. Podotkněme ještě, že samozřejmě není ani problém spustit více kopií Math Tutora.

K této úvodní obrazovce se můžete vrátit kliknutím na .

Případné stížnosti, pochvaly nebo náměty posílejte na habala@fel.cvut.cz.


Informace nabízená Math Tutorem je rozdělena do logických celků. Čím lepší přehled o struktuře budete mít, tím lépe se vám bude navigovat. Základním rozdělením je téma a úhel pohledu v nabídkové liště. Tyto volby jsou kdykoliv k dispozici. Představme si tedy, že chceme Posloupnosti, úhel pohledu Teorie. Po po zvolení tématu kliknutim

nám nabídková lišta ukáže volbu úhlu pohledu a můžeme kliknout na Teorii.

V hlavním okně se objeví menu první úrovně, v tomto případě nabídka Úvod do posloupností, Limita a Aplikace. To je tedy úroveň, ke které se můžete kdykoliv dostat z nabídkové lišty. Materiál ke každému tématu je pak rozdělen do kapitol, což uvidíte po kliknutí na příslušnou volbu, objeví se nabídka druhé úrovně. Pokud si například ve zmíněné nabídce první úrovně kliknete na Úvod do posloupností, objeví se nabídka čtyř kapitol. Navigace je následující: K jednotlivým kapitolám se dá dostat přímo z nabídky druhé úrovně, naopak na konci každé kapitoly se nabízí jednak odkaz zpět na menu druhé úrovně, ale i na další kapitolu. Je tak tedy snadné navigovat mezi kapitolami určitého tématu. Vždy je samozřejmě možné použít tlačítka prohlížeče "Zpět" či historie.

se lze například dále klikáním pohybovat takto:

Podobnou strukturu mají i nabídky dalších úhlů pohledu, rozdělení témat v nabídce první úrovně vždy odpovídá co nejlépe rozdělení v Teorii. Například pokud si v nabídkové liště vyberete Posloupnosti - Přehled metod nebo Posloupnosti - Řešené příklady, objeví se vám v obou případech nabídka první úrovně Základní vlastnosti a Limita.