V této části se zabýváme posloupnostmi, důraz je kladen na schopnost spočítat limitu dané posloupnosti. Část postupů používá výsledky z kapitoly Derivace; vlastně ve většině případů je při hledání limity nutná znalost derivování.

Pokud používáte tyto stránky k zvládnutí výpočtu limit, doporučujeme, abyste se nejprve ujistili, že rozumíte pojmu limita a jste obeznámen se základními nástroji: srovnání, sevření, l'Hospital. To je vyloženo v části Teorie. Tyto metody jsou pak použity k řešení mnoha typů problémů, což je vysvětleno v Přehledu metod a ukázáno v Řešených příkladech.

Ve Cvičeních nabízíme několik úrovní příkladů. Pokud si nejste jisti, že jste zvládli základní metody, měli byste se podívat na příklady označené "základní metody". Tyto příklady jsou velmi jednoduché a je vám řečeno, co máte dělat. Pokud si myslíte, že víte, jak ty triky dělat, pak jste připraveni na příklady označené "jednoduché" a "normální", kde se také musíte rozhodovat, jaké metody použít. Příklady označené "těžké" jsou pro ty, kdo chějí znát látku opravdu dobře.