Extra A - Základy

Jsou to věci, které by měl člověk znát ze střední, popřípadě věci, které se v typickém kursu kalkulu neprobírají, ale jsou tam potřeba, asi se předpokládá, že to student nějak cestou pochytí.

Extra - Funkce více proměnných

Tato část je doplňková, rozhodně nečekejte oddíly nazvané Přehled metod či Cvičení jako u hlavních kapitol. Cílem zde není čtenáře naučit pracovat s funkcemi více proměnných (na plnohodnotnou kapitolu už mi bohužel nezbývá čas), ale představit základní geometrické myšlenky vícerozměrného světa. Dělám to s nadějí, že to čtenáři pomůže, až se bude funkce více proměnných učit z běžných učebnic.
Určitě zde nečekejte témata jako transformace proměnných v integrálu, Greenovu větu a podobně. Možná až někdy budu mít zase čas...

Funkce více proměnných