V této části se probere integrace. Hlavní důraz je na schopnost integrovat zadaný integrál, z ní pak vychází aplikace. Také se snažíme vysvětlit, oč vlastně v intregraci jde.

Pokud se snažíte použít tuto stránku ke zvládnutí techniky integrace, doporučujeme následující postup. Nejprve je vhodné se seznámit s mechanikou metod používaných při výpočtu (substituce, per partes, rozklad na parciální zlomky). Ty jsou vyloženy v části Teorie, k jejímu procvičování jsou určeny příklady označené "základní metody" ze Cvičení.

Když jste se dostatečně seznámili s technikou (např. vám nečiní problém provést technicky substituci), je čas se podívat do části Přehled metod, což je vlastně jakýsi manuál k integraci. Odpovídá na otázku, co mám udělat, když mi život předhodí nějaký integrál ke spočtení. Jednotlivé metody a zároveň spousta užitečných triků jsou pak ilustrovány v části Řešené příklady, která by se měla číst, když už je nějaké ponětí o technikách intergace a k čemu se hodí.

Pak je čas podívat se na Cvičení. Příklady označené "snadné" jsou asi stejně lehké jako ty ve Cvičení - základní metody, ale teď se také musíte rozhodnout, jakou metodu použít. Příklady označené "normální" představují obvyklou obtížnost.