Výuka - předmět Diskrétní matematatika a grafy, akad. rok 2022/23

Harmonogram:

Výukové týdny: 19.9.2022 - 15.1.2023

Týdenní osnova:

 1. Množiny, mohutnost množin.
 2. Binární relace na množině, relace ekvivalence, uspořádání.
 3. Celá čísla, Eukleidův (rozšířený) algoritmus.
 4. Relace modulo n, zbytkové třídy a práce s nimi.
 5. Algebraické operace, pologrupy grupy.
 6. Množiny se dvěma binárními operacemi, booleovské algebry.
 7. Okruhy zbytkových tříd, těleso zbytkových tříd nad prvočíslem, polynomy nad těmito tělesy.
 8. Galoisova tělesa GF(2^k).
 9. Homomorfismy algebraických struktur.
 10. Neorientované grafy, orientované grafy, stromy a kostry.
 11. Silná souvislost a acyklické grafy, topologické očíslování.
 12. Kombinatorika.
 13. Asymptotický růst funkcí.
 14. Rezerva.

Literatura:

 • [1] Lindsay N. Childs: A Concrete Introduction to Higher Algera, Springer; 3rd edition (2008), ISBN: 10-0387745270
 • [2] Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace, 2015. ISBN 80-260-7684-1
 • [3] Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, Prentice Hall, 4th edition (1997), ISBN: 0-13-518242-5

Stručný obsah přednášek - Přednášky.

Cvičení - Cvičení.

Zkoušky - Organizace zkoušek.