Výuka - předmět Jazyky, automaty a gramatiky, akad. rok 2022/23

Harmonogram:

Výukové týdny: 19.9.2022 - 15.1.2023

Týdenní osnova:

 1. Abeceda, slova nad abecedou, jazyk nad abecedou. Automaty s výstupem.
 2. Deterministický konečný automat, redukce automatu. Regulární jazyky, lemma o vkládání pro regulární jazyky.
 3. Nerodova věta. Uzavřenost třídy regulárních jazyků na množinové operace.
 4. Nedeterministický konečný automat, ekvivalence deterministických a nedeterministických automatů.
 5. Regulární výrazy. Kleeneova věta. Uzavřenost třídy jazyků na další operace.
 6. Dvousměrné konečné automaty. Algoritmická řešitelnost problémů souvisejících s regulárními jazyky.
 7. Gramatiky, bezkontextové gramatiky. Derivační strom a levá derivace pro bezkontextové gramatiky.
 8. Regulární gramatiky a jejich vztak k regulárním jazykům. Redukce bezkontextových gramatik.
 9. Bezkontextová gramatika v Chomského normálním tvaru, lemma o vkládání pro bezkontextové gramatiky.
 10. Algoritmus CYK pro bezkontextové gramatiky v Chomského normálním tvaru. Algoritmická řešitelnost úloh pro bezkontextové jazyky.
 11. Zásobníkové automaty a jejich vztah k bezkontextovým gramatikám.
 12. Deterministické zásobníkové automaty a bezprefixové jazyky.
 13. Turingovy stroje.
 14. Rezerva.

Literatura:

 • J.E. Hopcroft. R. Motwani, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Second Edition, Addison-Wesley, 2001.

Stručný obsah přednášek - Přednášky.

Cvičení - Cvičení.

Zkoušky - Organizace zkoušek.

Online konzultační hodiny budou upřesněny