Videa s řešenými příklady z předmětu Komplexní analýza (B0B01KAN + B0B01KANA)

Jedná se o vzorová řešení dobrovolných domácích úloh, které jsem zadával v ZS 21/22 (a částečně také ZS 22/23).

 

odkaz na video stručný obsah pdf se zadáním délka
video 1 reálná a imaginární část komplexního čísla, goniometrický tvar, binomická rovnice zadání 42:46
video 2 reálná a imaginární část funkce, Cauchyovy-Riemannovy podmínky, derivace zadání 59:10
video 3 harmonické funkce, Cauchyovy-Riemannovy podmínky, logaritmus, goniometrické funkce zadání 1:03:47
video 4 exponenciální funkce, logaritmus, goniometrické funkce, křivkový integrál (z definice) zadání 1:15:49
video 5 křivkový integrál (z definice + Cauchyova věta), kruh konvergence mocninné řady zadání 1:28:33
video 6 součet mocninné řady zadání 59:52
video 7 rozvoj racionální funkce do mocninné řady, rozvoj racionálních funkcí do Laurentovy řady zadání 1:02:30
video 8 izolované singularity, reziduum, rozvoj do Laurentovy řady zadání 1:04:13
video 9 reziduová věta, výpočet jistých integrálů přes reálnou osu zadání 1:02:16
video 10 Fourierova transformace zadání 59:44
video 11 Fourierova transformace, Laplaceova transformace zadání 1:45:56
video 12 Laplaceova transformace zadání 1:12:09