B4M01TAL – Teorie algoritmů
Školní rok 2023/2024

Obsah jednotlivých cvičení

 1. První cvičení
 2. Druhé cvičení
 3. Třetí cvičení
 4. Čtvrté cvičení
 5. Páté cvičení
 6. Šesté cvičení
 7. Sedmé cvičení
 8. Osmé cvičení
 9. Deváté cvičení
 10. Desáté cvičení
 11. Jedenácté cvičení
 12. Dvanácté cvičení
 13. Třinácté cvičení

První test (45 minut) obsahuje látku týkající se asymptotické složitosti funkcí, časové složitosti algoritmů a správnosti algoritmů. Z testu je možné získat maximálně 15 bodů. První test se píše šestý týden semestru.

Druhý test (60 minut) obsahuje problémy týkající se Turingových strojů (deterministických i nedeterministických) a jejich časové složitosti. Z testu je možné získat maximálně 20 bodů. Druhý test se píše devátý týden semestru.

Opravné testy se nepíší. Studenti, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit k semestrálnímu testu, budou mít možnost psát tento test v zápočtovém týdnu.