Organizace zkoušky B4M01TAL – letní semestr 2023/2024

Organizace semestru

Během semestru se píší dva testy; první je plánován v 6. týdnu semestru, druhý v 9. týdnu semestru. Účast na testech je povinná.

První test (45 minut) obsahuje látku týkající se asymptotické složitosti funkcí, časové složitosti algoritmů a správnosti algoritmů. Z testu je možné získat maximálně 15 bodů. První test se píše na cvičení šestý týden semestru.

Druhý test (60 minut) obsahuje problémy týkající se Turingových strojů (deterministických i nedeterministických) a jejich časové složitosti. Z testu je možné získat maximálně 20 bodů. Druhý test se píše na cvičení devátý týden semestru.

Opravné testy se nepíší. Studenti, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit k semestrálnímu testu, budou mít možnost psát tento test v zápočtovém týdnu.

Organizace zkoušek a klasifikace

Zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky. Písemná zkouška trvá 90 minut a obsahuje otázky týkající se teorie složitosti. Je možné za ni získat maximálně 50 bodů a je nutné získal alespoň 20 bodů. K ústní části zkoušky je student připuštěn, jestliže z písemné části získá alespoň 20 bodů a v součtu z obou semestrálních testů a písemné části získá alespoň 42 bodů. V ústní části je možné získat maximálně 15 bodů.

Hodnocení zkoušky

50-59 E dostatečně
60-69 D uspokojivě
70-79 C dobře
80-89 B velmi dobře
90- A výborně