Mgr. Matěj Novotný, Ph.D.

Assistant Professor
22435 5125
JP:B-520e

Jsem absolventem MFF UK a doktorského programu na FEL ČVUT v oboru nelineární funkcionální analýzy.

Aktuální výuka

V letním semestru 20/21 učím předmět B0B01PST - Pravděpodobnost a Statistika.

Konzultace jsou možné. Napište mi email nebo se osobně domluvme.

Minulá výuka