Veronika SOBOTÍKOVÁ

doc. RNDr., CSc.

Katedra matematiky     Fakulta elektrotechnická     České vysoké učení technické

Pracoviště:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6   (ČIIRK budova B, 5. NP, místnost č. 504)

Telefon:   2 2435 5104 - pracovna,   2 2435 5112, 5113 - sekretariát katedry

E-mail:   sobotik_zavinac_fel.cvut.cz

 Výuka ZS 2020/2021Matematická analýza 1   (B0B01MA1A)

programy EEM+EK - akreditace 2018,   program BIO

moodle předmětu stránky týkající se výuky tohoto předmětu


Komplexní analýza a transformace   (B3B01KAT)

Matematika - komplexní proměnná a integrální transformace   (A8B01MCT)

Matematika pro kybernetiku   (A3M01MKI)

moodle předmětů 

 Výuka LS 2020/2021Pokročilá analýza   (B0B01PAN)

webová stránka předmětu

moodle předmětu


Statistika a pravděpodobnost   (B0B01STP)

moodle předmětu 

 

zpět na hlavní stránku