Abstraktní a konkrétní lineární algebra

Toto je oficiální stránka textu Abstraktní a konkrétní lineární algebra. Lze si zde stáhnout

Za úplnost a správnost dřívějších versí, vystavených na jiných stránkách než na této, neručím.

 

Názvy jednotlivých kapitol:

 1. Lineární prostory (nad obecným tělesem).
 2. Lineární zobrazení.
 3. Prostory konečné dimense.
 4. Lineární zobrazení z F^s do F^r.
 5. Vnější mocnina a determinant.
 6. Soustavy lineárních rovnic.
 7. Afinní podprostory a afinní zobrazení.
 8. Determinant čtvercové matice.
 9. Matice lineárního zobrazení.
 10. Vlastní hodnoty lineárního zobrazení.
 11. Jordanův tvar.
 12. Skalární součin.
 13. Banachovy a Hilbertovy prostory.
 14. Věta o hlavních osách a SVD rozklad matice.
 15. Ortogonalita vzhledem k bilineární formě.
 16. Kvadratické a symplektické prostory. (Kapitola není ještě plně sepsána.)
 17. Kvadratické prostory nad R. (Kapitola není ještě plně sepsána.)

 

Názvy jednotlivých dodatků:

 • Aplikace --- Základy tensorového počtu.
 • Aplikace --- Metrické výpočty v R^n.
 • Aplikace --- Metoda nejmenších čtverců.
 • Aplikace --- Ortogonální aproximace digitálního a analogového signálu.
 • Aplikace --- Spline funkce. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Vektor důležitosti webových stránek.
 • Aplikace --- Komprese dat.
 • Aplikace --- Komprese obrazu. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Lineární kódy.
 • Aplikace --- Konvexní množiny. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Lineární programování. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Projektivní geometrie apočítačová grafika. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Nahlédnutí do geometrické algebry. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Rekurentní rovnice a složitost. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Soustavy lineárních diferenciálních rovnic.
 • Aplikace --- Speciální teorie relativity. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Obrázkový kalkulus pro kvantové výpočty. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Diskrétní diferenciální geometrie. (Dodatek není ještě plně sepsán.)
 • Aplikace --- Plochy v R^n a jejich tečné prostory. (Dodatek není ještě plně sepsán.)

 

Poslední změna: 11.2.2022