Reálné funkce

Zde představíme pojem reálné funkce a probereme nejdůležitější vlastnosti.