Limita funkce

Zde uvedeme pojem limity, podíváme se na její základní vlastnosti a pokryjeme základní metody výpočtu limit.