doc. RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.

Associate Professor
22435 5124
JP:B-520d
Konzultační hodiny: po domluvě.

Výuka

Výzkum


Témata studentských prací