Department of mathematics

Faculty of Electrical Engineering

RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.

Assistant Professor
22435 5124
JP:B-520d
Konzultační hodiny: Čt 11.00-14.00 nebo po domluvě.

Výuka

Výzkum


Témata studentských prací


Responsible person: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.