RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.

Assistant Professor
22435 5124
JP:B-520d
Konzultační hodiny: Čt 11.00-14.00 nebo po domluvě.

Výuka

Výzkum


Témata studentských prací