Výuka


Statistika a pravděpodobnost (B0B01STP, doc. Helisová)

Pravděpodobnost a statistika (B0B01PST, prof. Navara)

Matematická analýza 2 (B0B01MA2, prof. Hájek, doc. Tišer)

Matematická analýza 2 (BD5B01MA2 - kombinované studium)