B3B01KAT,  B3B01KAT1 - Komplexní analýza a transformace

B01MCT - Komplexní proměnná a integrální transformace

    A3M0MKI -  Matematika pro kybernetiku

 

      Dopis studentům (způsob hodnocení, obecný úvod, návod na použití  předmětu)

 

       Přednášky

 

       Cvičení

 

       Zkoušky

 

       Literatura a další materiály

 

       Přednášející

      Prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.