Skripta:

  Základy diskrétní matematiky:

  Požadavky ke zkoušce z předmětu B6B01ZDM.

  Zápočet

  Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních spolu se získáním
  alespoň poloviny možných bodů ze dvou semestrálních testů.
  Každý test bude obsahovat čtyři otázky (hodnocené po 5 bodech)
  a bude na něj vyhrazen čas 40 minut.

  Vzorový 1. zápočtový test ze ZDM
  Vzorový 2. zápočtový test ze ZDM
   

  Zkouška

  Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je získání zápočtu.
  Maximální bodový zisk z písemné části je 100 bodů.
  Ústní části zkoušky se lze zúčastnit jen při zisku alespoň 90 bodů z písemné
  části zkoušky. Při neúspěšné ústní zkoušce může být známka zhoršena.

  Hodnocení: A (100-90 bodů a úspěšně složená ústní část zkoušky); B (100-80 bodů); C
  (79-70 bodů); D (69-60 bodů); E (59-50 bodů); F (méně než 50 bodů).

  Vzor zkouškové písemky ze ZDM.

   

  Požadavky ke zkoušce z předmětu B0B01MA2.

  Zápočet

  Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních.

  Zkouška

  Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je získání zápočtu.
  Vzorové zadání písemné části zkoušky je zde.
  Maximální bodový zisk z písemné části je 100 bodů.
  Ústní části zkoušky se lze zúčastnit jen při zisku alespoň 90 bodů z písemné
  části zkoušky. Při neúspěšné ústní zkoušce může být známka zhoršena.

  Hodnocení: A (100-90 bodů a úspěšně složená ústní část zkoušky); B (100-80 bodů); C
  (79-70 bodů); D (69-60 bodů); E (59-50 bodů); F (méně než 50 bodů).


  Příklady k procvičení.