Funkce - Cvičení

Pokud chcete během výpočtů nahlížet do Přehledu metod, klikněte si sem a objeví se nastálo ve velkém vedlejším okně. Podobně se zde nabízí Teorie.

Poznámka o limitách: Pokud chcete trénovat provádění základních metod (algebra limit, l'Hospitalovo pravidlo, krácení atd.), jděte na Základní metody. Pokud si myslíte, že už ty metody umíte a potřebujete praxi v rozpoznávání, kdy kterou použít, jděte na Běžné limity. Lepší standardní limity používají obvyklé metody, ale výpočty jsou naročnější.

Cvičení na podobná témata jsou také v části Derivace - Cvičení v sekcích Průběh funkce - jednotlivé kroky a Průběh funkce. Mimo jiné tam používáme informace o definičním oboru a limitě, hledáme asymptoty a také tam zkoumáme monotonii a konvexitu pomocí derivace (standardní postup).
Implicitní a parametrické funkce mají svou vlastní sekci v části Derivace - Cvičení.