Výukové materiály

Komplexní analýza a integrální transformace

Lineární algebra

Logika a grafy

Matematická analýza 2

Pravděpodobnost a statistika

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.