PST

Aktuálně pro LS 2020

 • Slidy, které by byly promítány na přednáškách, s doplněnými vysvětlivkami a příklady:
 • Bodovací testy (pokud se uskuteční - o tom budete včas informováni):
  • 1.test: ??? (Bayesova věta, základní pravděpodobnostní rozdělení - test z LS 2019)
  • 2.test: ??? (centrální limitní věta, metoda maximální věrohodnosti - test z LS 2019)

Přednáška

Sylabus přednášky a doporučená literatura se nachází zde.
Poznámky k přednášce se nachází zde (poslední aktualizace 2.2.2012). Příslušné slidy promítané na přednáškách můžete stáhnout zde

Cvičení

Příklady probírané na cvičení se nacházejí zde (řešení budou postupně doplňována).
K některým příkladům je třeba tabulka hodnot distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a kvantily základních pravděpodobnostních rozdělení používaných ve statistice.

Zápočet

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je účast na cvičeních!
Během těchto cvičení bude možné získat body za aktivní účast - řešení úloh u tabule (orientačně 0 až 3 body za příklad dle obtížnosti příkladu a předvedeného výkonu). Dvakrát během semestru se navíc budou na přednáškách psát krátké testy (cca 20-30 minut) zaměřené na příklady počítané na cvičeních, z nichž bude možné získat celkem až 16 bodů (dvakrát po osmi bodech). Na každý test budou mít studenti k dispozici 1 list formátu A4 s vlastními poznámkami. Veškerá elektronika včetně kalkulačky je zakázána. Přísně zakázaná je samozřejmě také jakákoliv komunikace s ostatními studenty. Porušení těchto pravidel je ihned hodnoceno 0 až mínus 5 body.
Zápočet pak bude udělen za docházku na minimálně 1/2 konaných cvičení a zároveň získání alespoň 12 bodů.

Zkouška

Zkouška bude mít povinnou písemnou a nepovinnou ústní část. K písemné části zaměřené částečně na teorii, ale hlavně na počítání příkladů, budou mít studenti k dispozici 3 listy formátu A4 s vlastními poznámkami (tj. vzorečky, poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení apod.), z elektroniky bude dovolena pouze kalkulačka, ne však v mobilním telefonu, tabletu či jiném komunikačním zařízení. Přísně zakázaná je samozřejmě jakákoliv komunikace s ostatními studenty či jinými osobami kromě osoby zkoušejícího. Porušení jak tohoto zákazu tak i ostatních pravidel zmíněných výše je ihned hodnoceno známkou F.
Zde je k nahlédnutí ukázková zkoušková písemka a její řešení.
Z písemné části bude možné získat až 100 bodů, výsledné hodnocení je:
  A ... 90-100 bodů
  B ... 80-89 bodů
  C ... 70-79 bodů
  D ... 60-69 bodů
  E ... 50-59 bodů
  F ... 0-49 bodů.
Získá-li student(ka) alespoň 65 bodů, může absolvovat ústní zkoušku, z níž může získat až 10 bodů, tj. může si zlepšit hodnocení o 1 stupeň, avšak při základních neznalostech mu/jí může být známka snížena až na stupeň F.