Statistika a pravděpodobnost BD5B01STP

Konzultace (přednáška)

Sylabus přednášky a doporučená literatura se nachází zde.
Poznámky k přednášce se nachází zde (poslední aktualizace 2.2.2012).

Videa z přednášek (natočeno LS 2020 a 2021):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQk5bepzxzXnHwZ_aWVCzNWs

Soustředění (cvičení)

Doba a místo konání bude dohodnuto během semestru. Na tomto soustředění bude hlavně konzultováno správné řešení zadaných úloh (viz níže v sekci "Zápočet").

Zápočet

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je spočítaní příkladů (zadání zde). Řešení budou postupně doplňována. K některým příkladům je třeba tabulka hodnot distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a kvantily základních pravděpodobnostních rozdělení používaných ve statistice.

Zkouška

Zkouška bude mít povinnou písemnou a nepovinnou ústní část. K písemné části zaměřené částečně na teorii, ale hlavně na počítání příkladů, budou mít studenti k dispozici 3 listy formátu A4 s vlastními poznámkami (tj. vzorečky, poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení apod.), z elektroniky bude dovolena pouze kalkulačka, ne však v mobilním telefonu, tabletu či jiném komunikačním zařízení. Přísně zakázaná je samozřejmě jakákoliv komunikace s ostatními studenty či jinými osobami kromě osoby zkoušejícího. Porušení jak tohoto zákazu tak i ostatních pravidel zmíněných výše je ihned hodnoceno známkou F.
Zde je k nahlédnutí ukázková zkoušková písemka a její řešení.
Z písemné části bude možné získat až 100 bodů, výsledné hodnocení je:

A ... 90-100 bodů
B ... 80-89 bodů
C ... 70-79 bodů
D ... 60-69 bodů
E ... 50-59 bodů
F ... 0-49 bodů.

Získá-li student(ka) alespoň 65 bodů, může absolvovat ústní zkoušku, z níž může získat až 10 bodů, tj. může si zlepšit hodnocení o 1 stupeň, avšak při základních neznalostech mu/jí může být známka snížena až na stupeň F.