Department of mathematics

Faculty of Electrical Engineering

Dr. Mgr. Alena Gollová

Lecturer
22435 5106
JP:B-506

Výuka v zimním semestru


Výuka v letním semestru


Materiály z dřívějších let

Responsible person: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.