Logika a grafy - cvičení


Zápočet

Podmínky pro udělení zápočtu najdete v Moodle, viz informace o zápočtu a zkoušce.
Zvládnutí látky daného týdne bude průběžně testováno v Moodle!

Materiály ke cvičení

V Moodle se budou průběžně objevovat videa ke cvičením od Dr. Matěje Dostála, texty s vyřešenými příklady i zadání k samostatnému počítání. Tyto materiály jsou společné pro všechny cvičební skupiny.

Manuál k průběhu cvičení:

  1. Podívejte se na videonahrávky k danému cvičení od Dr. Dostála.
  2. Pokuste se sami vyřešit ostatní příklady z daného týdne (viz pdf soubory od Dr. Dostála nebo domácí úkol níže od Dr. Gollové).
  3. Přijďte se svými dotazy na cvičení v Teams. Tam také některé z ostatních příkladů společně vyřešíme.
  4. Prokažte své znalosti z daného týdne vyplněním testu v Moodle.

Kompletní playlist videonahrávek ze cvičení najdete zde .

Osnova cvičení

Zde je předpokládaný průběh cvičení, co kdy bude. Ke každému týdnu je připojen i (zatím nepovinný) domácí úkol. Některé úkoly se mohou stát povinnými a pak budou vyžadovány.