Materiály k numerické matematice

(For some things in English see below.)

 • Řešené příklady na numeriku, předpokládá se řešení tužkou na papíře (kalkulačka možná, ale není nutná).
 • Cvičné příklady na numeriku, předpokládá se řešení tužkou na papíře (kalkulačka možná, ale není nutná).

Miniskriptum o numerické matematice. Jde o starší verzi, kterou jsem opustil, když jsem začal psát ambicióznější text v angličtině (viz níže, který doporučuji). Možnou výhodou může pro někoho být stručnost a čeština.
 • 1. Chyby v numerických výpočtech.
 • 2. Numerické derivování a integrace.
 • 3 Diferenciální rovnice numericky.
 • 4. Kořeny funkcí (rovnice).
 • 5. Matice numericky.

Anglicky psanou učebnici zahrnující také numerickou matematiku najdete níže.

Pokud chcete na vlastním počítači používat knihovnu NumericalMethods, stáhněte si soubory
NumericalMethods.mla (knihovna příkazů)
NumericalMethods.hdb (knihovna Help pro starší verze)
NumericalMethods.help (knihovna Help od verze 18)
a dejte do knihovní složky vašeho Maple, tradičně to bývá .../veci-map/lib/.

Pokud by vás Help zlobil, zde jsou stránky jednotlivých příkazů:
NumericalMethods
IntNumeric
Root
ODENumeric
ODENumericTaylor
MatrixEliminate
BackSubstitute
MatrixIterate
SpectralRadius
PowerIterate

 

Resources on numerical analysis

 • Solved problems on numerical methods. They should be solved with pencil on paper (calculator can be used, but it is not necessary).
 • Practice problems on numerical methods. They should be solved with pencil on paper (calculator can be used, but it is not necessary).

Textbook: Ordinary Differential Equations and Numerical Mathematics.

If you want to use the package NumericalMethods on your computer, download the files
NumericalMethods.mla (package itself)
NumericalMethods.hdb (Help for older versions)
NumericalMethods.help (Help for versions 18 or later)
and place them in the library folder of your Maple installation, traditionally it is .../veci-map/lib/.

If Help gave you trouble, here you can read pages for the commands:
NumericalMethods
IntNumeric
Root
ODENumeric
ODENumericTaylor
MatrixEliminate
BackSubstitute
MatrixIterate
SpectralRadius
PowerIterate