Matematika pro ekonomii B1B01MEK

Aktuálně pro LS 2023

Bodovací testy (data konání budou doplněna dle domluvy):

1.test (20.4.2023 ve 12:45): Bayesova věta, základní pravděpodobnostní rozdělení - zadání a řešení

2.test (11.5.2023 ve 12:45): centrální limitní věta, metoda maximální věrohodnosti - zadání a řešení

3.test (18.5.2023 ve 14:30): testování hypotéz, markovské řetězce - zadání 2022

Přednáška

Sylabus přednášky a doporučená literatura se nachází zde.
Poznámky z přednášky se nachází zde (aktualizováno 7.11.2011).

Slidy přednášek se nacházejí zde (poslední aktualizace podzim 2022).

Videa z přednášek (natočeno LS 2020 a 2021):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQk5bepzxzXnHwZ_aWVCzNWs
https://www.youtube.com/watch?v=DA75BBDIu3c&list=PLQL6z4JeTTQkkBqACo-8uUoFtwPeIC2Fl

Cvičení

Příklady probírané na cvičení se nacházejí zde (řešení budou postupně doplňována).
K některým příkladům je třeba tabulka hodnot distribuční funkce normovaného normálního rozdělení  a kvantilů základních pravděpodobnostních rozdělení používaných ve statistice.

K procvičení lze využít také sbírku příkladů.

Zápočet

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je účast na cvičeních. Během semestru se navíc budou psát 3 testy zaměřené na příklady počítané na cvičeních, z nichž bude moct student získat až 24 bodů (třikrát po 8 bodech). Při psaní testu budou mít studenti k dispozici jeden list formátu A4 (tj. poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení), nebude však dovolena žádná elektronika (a to ani kalkulačka). Během cvičení bude možné získat body také za aktivní účast - řešení úloh u tabule (orientačně 1-3 body za příklad dle obtížnosti úlohy a předvedeného výkonu).
Zápočet pak bude udělen za docházku na minimálně 1/2 konaných cvičení a zároveň získání alespoň 20 bodů.

Zkouška

Zkouška bude mít povinnou písemnou a nepovinnou ústní část. K písemné části zaměřené částečně na teorii, ale hlavně na počítání příkladů, budou mít studenti k dispozici 3 listy formátu A4 s vlastními poznámkami (tj. vzorečky, poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení apod.), z elektroniky bude dovolena pouze kalkulačka, ne však v mobilním telefonu, tabletu či jiném komunikačním zařízení. Přísně zakázaná je samozřejmě jakákoliv komunikace s ostatními studenty či jinými osobami kromě osoby zkoušejícího. Porušení jak tohoto zákazu tak i ostatních pravidel zmíněných výše je ihned hodnoceno známkou F.
Zde je k nahlédnutí ukázková zkoušková písemka.
Z písemné části zaměřené na teorii i na počítání příkladů bude možné získat až 100 bodů, výsledné hodnocení pak bude:

A ... 90-100 bodů
B ... 80-89 bodů
C ... 70-79 bodů
D ... 60-69 bodů
E ... 50-59 bodů
F ... 0-49 bodů.

Získá-li student(ka) alespoň 65 bodů, může absolvovat ústní zkoušku, z níž může získat až 10 bodů, tj. může si zlepšit hodnocení o 1 stupeň (avšak při základních neznalostech může být známka snížena až na stupeň F).