Petr Hájek, Teaching

B0B01MA2- Matematická analýza 2.

B0B01PST- Pravděpodobnost a matematická statistika.