Materiály k matematické analýze více proměnných

(For some things in English see below.)

Ilustrovaný úvod do funkcí více proměnných je text, jehož účelem rozhodně není nahradit standardní učebnice, například dvoje skripta Hamhalter-Tišer. Cílem je představit geometrické myšlenky schované za základními pojmy a pomoci čtenáři rozvíjet geometrickou představivost.

Řešené příklady: Zde najdete hlavní typy příkladů s podrobným řešením včetně rozboru variant. K většině témat jsou nejprve příklady jednoduché k ilustraci hlavních metod a pak příklady standardní až zajímavé.
      • 1. Definiční obor, graf, limita funkce.
      • 2. Derivace a geometrie.
      • 3. Extrémy.
      • 4. Integrály.

Příklady na procvičování: Zde najdete spousty příkladů, jejichž řešení by měly pokrýt všechny postupy a triky, které jsou třeba ke zdárnému zvládnutí tématu. Hodně štěstí a pamatujte: Čím víc toho před písemkou spočítáte, tím méně vás písemka překvapí.
      • 2. Derivace a geometrie.
    Stručná řešení.
      • 3. Extrémy.
    Stručná řešení.
      • 4. Integrály.
    Stručná řešení.

Jestli si chcete procvičit angličtinu, podívejte se níže.

 

Resources on mathematical analysis of more variables

Illustrated introduction to functions of more variables is a text that definitely does not aim to replace standard textbooks. Rather, its purpose is to explain geometric reasoning behind the basic notions, and to help in developing geometric understanding.

Solved problems: Here you find the main types of problems with detailed solutions. Usually we start with simpler problems to introduce methods and then pass to more involved ones.
      • 1. Domain, graphs, limit of a function.
      • 2. Derivatives and geometry.
      • 3. Extrema.
      • 4. Integrals.

Practice problems: These have three purposes. One is to teach you the methods, so we usually start with simpler problems (but you most likely won't find these in tests). Another purpose is to help you get ready for exams, so after those simple problems things get tougher to show you the right difficulty. The last aim is to let you see also other things that were covered in class but will not be covered on exam, which includes both tough problems from test topics and supplementary topics that will not be on exam. Good luck and remember: The more problems you solve before the test, the less surprises will exam hold for you in store.
      • 2. Derivatives and geometry.
    Brief solutions.
      • 3. Extrema.
    Brief solutions.
      • 4. Integrals.
    Brief solutions.