doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.

Associate Professor
22435 5120
JP:B-520f

Teaching/Výuka

  • Consultations/Konzultační hodiny: by agreement (oral or e-mail)/po dohodě (ústní nebo e-mailem)

Research and publications/Výzkum a publikace

Other/Ostatní