doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.

Associate Professor
22435 5120
JP:B-520f

Teaching/Výuka

Research and publications/Výzkum a publikace

Other/Ostatní