Pravděpodobnost a statistika B0B01PST a B0B01PST1

Aktuálně pro ZS 2023/24

Bodovací testy:

1.test (13.11.2023 ve 14:30 v T2:256): Bayesova věta, směsi náhodných veličin, základní pravděpodobnostní rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin (zadání  zde, řešení zde)

2.test (4.12.2023 ve 14:30 v T2:256): centrální limitní věta, bodové odhady parametrů (zadání zde, řešení zde)

3.test (18.12.2023 ve 14:30 v T2:256): testování hypotéz, Markovské řetězce (zde, řešení zde)

náhradní test (8.1.2024 ve 14:30 v T2:256): všechna témata

Přednáška

Sylabus přednášky a doporučená literatura se nachází zde. 

Stručné poznámky k přednášce se nacházejí zde (poslední aktualizace 2.2.2012; neobsahují smíšená rozdělení a Markovské řetězce). 

Slidy přednášek se nacházejí zde (poslední aktualizace 12.12.2023; obsahují kompletní látku).

Videa z přednášek se nacházejí zde.

Cvičení

Příklady probírané na cvičení se nacházejí zde (řešení budou postupně doplňována). K některým příkladům je třeba tabulka hodnot distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a kvantily základních pravděpodobnostních rozdělení používaných ve statistice.

K procvičení lze využít také sbírku příkladů.

Zápočet

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je účast na cvičeních a získání požadovaného počtu bodů.

Během semestru se budou na přednáškách psát 3 testy zaměřené na příklady počítané na cvičeních, z nichž bude moct student(ka) získat až 24 bodů (8+8+8 bodů). Na konci semestru se bude psát navíc jeden náhradní/opravný test za 8 bodů, který bude primárně určen těm, kteří se na některý ze tří regulérnách testů nedostavili. Zúčastnit se opravného testu může i student(ka), který(á) psal(a) všechny tři testy v semestru, ale bodový zisk z náhradního testu se nepřičte k již získanému počtu bodů, nýbrž nahradí počet bodů z je(jí)ho nejhoršího bodového zisku z předešlých testů (např. student získá ze tří semestrálních testů 2+4+4=10 bodů a z náhradního testu získá 7 bodů, pak je mu z testů započítáno celkem 7+4+4=17 bodů; popř. student získá ze tří semestrálních testů 2+4+4=10 bodů a z náhradního testu získá 1 bod, pak je mu z testů započítáno celkem 1+4+4=9 bodů). Při psaní testu budou mít studenti k dispozici jeden list formátu A4 s vlastními poznámkami (tj. vzorečky, poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení apod.), nebude však dovolena žádná elektronika (a to ani kalkulačka).

Během cvičení pak bude možné získat body také za aktivní účast - řešení úloh u tabule (orientačně 1-3 body za příklad dle obtížnosti úlohy a předvedeného výkonu).

Celkový počet získaných bodů ze semestru bude součtem bodů z testů a z aktivní účasti. Zápočet pak bude udělen za docházku s nejvýše čtyřmi neomluvenými absencemi a zároveň získání alespoň 20 bodů. Žádné body ze semestru (ani ty navíc) se nepřenášejí ke zkoušce.

Zkouška

Zkouška bude mít povinnou písemnou a nepovinnou ústní část. K písemné části zaměřené částečně na teorii, ale hlavně na počítání příkladů, budou mít studenti k dispozici 3 listy formátu A4 s vlastními poznámkami (tj. vzorečky, poznámky z přednášky, zápisky ze cvičení apod.), žádná elektronika, a to ani kalkulačka, dovolena není. Přísně zakázaná je samozřejmě jakákoliv komunikace s ostatními studenty či jinými osobami kromě osoby zkoušejícího. Porušení jak tohoto zákazu tak i ostatních pravidel zmíněných výše je ihned hodnoceno známkou F.
Z písemné části bude možné získat až 100 bodů, výsledné hodnocení je:

A ... 90-100 bodů
B ... 80-89 bodů
C ... 70-79 bodů
D ... 60-69 bodů
E ... 50-59 bodů
F ... 0-49 bodů.

Získá-li student(ka) alespoň 65 bodů, může absolvovat ústní zkoušku, z níž může získat až 10 bodů, tj. může si zlepšit hodnocení o 1 stupeň, avšak při základních neznalostech mu/jí může být známka snížena až na stupeň F.

Starší písemky lze stáhnout zde.