Testování konvergence řad: Přehled metod

Pokud chcete zároveň sledovat ve vedlejším okně nějaký jiný text o testování konvergence, klikněte sem pro Teorii a sem pro Řešené příklady.

Testování konvergence řad (reálných/komplexních/... čísel a funkcí) je velmi důležité a základem jsou testy pro řady nezáporných čísel, což je hlavní téma této sekce. Pak se podíváme na konvergenci řad jejichž znaménka se mění, podíváme se na obecné řady, pak přejdeme na absolutní konvergenci a nakonec shrneme vyšetřování (klasifikaci) konvergence.

Je samozřejmě důležité znát fungování rozličných testů, ale stejně důležité je umění zvolit správný test. Kritérií rozličných účinností a užitečnosti je hodně (viz např. Teorie - Testování konvergence), zde se soustředíme na ty, které jsou obvykle probírány v úvodních kursech.

Testování konvergence řad s nezápornými členy.

Je nám dána řada  ∑ ak  reálných čísel splňující ak ≥ 0. Jak rozpoznáme její konvergenci?

Poznamenejme, že pro mnoho řad máme na výběr mezi odmocninovým kritériem a podílovým kritériem, pak je to otázka osobní preference. Pokud jsou oba testy možné, pak příslušné limity musí dát stejnou odpověď.

 

Testování konvergence alternujících řad.

Uvažujme řadu  ∑ ak  reálných čísel. Řekneme, že je ta řada alternující, pokud znaménka jdou + − + − + −... Formálně řečeno, existují kladná čísla bk taková, že ak = (−1)kbk nebo ak = (−1)k+1bk (záleží na tom, za odečítáme každý lichý člen nebo každý sudý člen), v obou případech platí bk = |ak|. Taková řada se chová nejlépe z řad, jejichž znaménka se mění, mimo jiné protože pro ně máme jednoduchý test.

Pokud je posloupnost {bk} nerostoucí a jde k nule, pak řada  ∑ ak  konverguje.

Pro příklad se podívejte na Leibnizovo kritérium v sekci Konvergence obecných řad v části Teorie - Testování konvergence a na tento příklad a tento příklad v části Řešené příklady - Testování konvergence.

 

Testování konvergence obecných řad.

Uvažujme řadu  ∑ ak  reálných čísel, jejíž znaménka nejsou stejná či alternující, takže ony dva typy testů výše nepomohou. V takovém případě je asi nejužitečnějším přístupem absolutní konvergence, jmenovitě použijeme následující fakt.

Jestliže řada  ∑ |ak|  konverguje, pak také řada  ∑ ak  konverguje.

Ta řada s absolutními hodnotami pak spadá do kategorie "řada s nezápornými členy", takže na testování její konvergence máme spoustu kritérií. Všimněte si, že to tvrzení výše je implikace. Pokud se řada s absolutními hodnotami ukáže jako divergentní, pak z toho neplyne nic o konvergenci původní řady.

U tohoto pravidla existuje jedna výjimka. Pokud jsme absolutní konvergenci testovali pomocí odmocninového či podílového kritéria (aplikovaného na |ak|), pak máme následující fakta.
Jestliže ϱ < 1 (nebo λ < 1), pak řada ∑ ak konverguje.
Jestliže ϱ > 1 (nebo λ > 1), pak řada ∑ ak diverguje.
(Viz Poznámka na konci sekce Konvergence obecných řad v části Teorie - Testování konvergence.)

Někdy (ale zřídka) se dá divergence řady ukázat tak, že se zjistí, že její členy coby posloupnost nekonvergují k 0 (viz nutná podmínka).

Existují testy, které mohou pomoci také s řadami, jejichž znaménka nejsou alternující či shodná, například Dirichletovo kritérium, ale ty jsou zřídka probírány v základních kursech kalkulu a proto jsou mimo rozsah Math Tutoru. Přesto jsme se rozhodli ukázat několik příkladů, viz tento příklad a tento příklad v části Řešené příklady - Testování konvergence.

 

Testování absolutní konvergence.

Uvažujme řadu  ∑ ak  reálných čísel. Chceme vědět, zda konverguje absolutně.

Definice říká, že konverguje absolutně, jestliže řada  ∑ |ak|  konverguje. Testování absolutní konvergence dané řady je tedy snadné, podíváme se na konvergenci řady  ∑ |ak| a zde lze použít kritéria pro řady s nezápornými členy probraná výše.

Pro ukázky viz například tento příklad a tento příklad v části Řešené příklady - Testování konvergence.

 

Vyšetřování (klasifikace) konvergence.

Uvažujme řadu  ∑ ak  reálných čísel. Vyšetření její konvergence znamená odpovědět na následující:

Otázka: Konverguje daná řada? Pokud ano, jak?

Obecně zodpovězení takové otázky znamená, že musíme otestovat dvě věci:
a) Je tato řada konvergentní?
b) Je tato řada absolutně konvergentní?
Už jsme viděli výše, jak na takové otázky odpovědět.

V závislosti na těchto dvou výsledcích může být závěrečná odpověď následující:
  • "diverguje" - jestliže odpověď na a) i b) zní "ne"; poznamenejme, že ve skutečnosti jakmile dostaneme divergenci pro a), tak už máme automaticky divergenci i pro b), takže v tomto případě nemusíme zkoušet obě otázky.
  • "konverguje neabsolutně" - pokud jsou odpovědi "ano" pro a) a "ne" pro b).
  • "konverguje absolutně" - jestliže odpověď na a) i b) zní "ano"; poznamenejme, že jakmile dostaneme "ano" pro b), pak už automaticky dostaneme "ano" také pro a); pokud jsme tedy začali ze správného konce, nemusíme už dělat část a).

Pro ukázku viz tento příklad, tento příklad, tento příklad a tento příklad v části Řešené příklady - Testování konvergence.