B0B01LAGA

Lineární algebra B0B01LAGA --- zimní semestr

Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních a zisk alespoň 10 bodů z každého ze dvou pisemných testů, které se budou psát během semestru (viz Požadavky k zápočtu).

 1. Polynomy, Hornerovo schema
 2. Rovnice přímky a roviny, GEM
 3. Těleso, lineární prostor, LN/LZ
 4. Lin.obal, podprostor, báze
 5. Souřadnice, Exchange Lemma, báze průniku
 6. Matice, lineární zobrazeni, jádro, obraz
 7. Lin. zobrazení
 8. Maticové rovnice, matice lin.zobrazení
 9. Soustavy, determinant
 10. Inverzní matice, Cramerovo pravidlo
 11. Vlastní čísla a vlastní vektory
 12. Jordanův tvar
 13. Skalární součin

Materiály ke cvičení Josef Dvořák