BD5B01DRN - Diferenciální rovnice & numerické metody (dálkaři)

Speciální pravidla pro jaro 2022:
Výuka probíhá v týdenních cyklech. Na každý týden je předepsána přednáška, doporučen seminář a zadán domácí úkol, který se odevzdává e-mailem do čtvrtka.
Scházíme se pravidelně každý týden ve středu v 18:00 na Teams, kde je možno se zeptat na problémy spojené s látkou týdne a domácími úkoly.
Páteční hodiny v Dejvicích zůstávají pro konzultace a všeobecnou pomoc s předmětem.


Předmět se řídí (přiměřeně) pravidly pro prezenční verzi a používá studijní materiály pro prezenční verzi, vše na stránkách předmětu DRN

Týdenní plán:

Přednášky jsou přístupné na Youtube, obsahy a link zde. Záznamy cvičení jsou nahrané v záložce Soubory na Teams, obsah lze najít zde.

Týden 13 (13.4.—19.5:): vlastní čísla; interpolace.
• Přednáška: Video 12 (informativně, podstatné do 0:44:14); video 4 (informativně).
• Cvičení: seminář 13 (informativně, do 0:16:01).
• Předtištěné texty k přednášce: viz minule.

Týden 12 (6.4.—12.5:): soustavy lineárních rovnic: iterace.
• Přednáška: Video 8c.
• Cvičení: seminář 12 (zejména do 0:40:26).
• Předtištěné texty k přednášce: viz minule.
Domácí úkol č. 12, poslat e-mailem do 12. 5. včetně.
Worksheet č. 12 pro Maple, pokud byste si chtěli hrát.

Týden 11 (29.4.—5.5:): soustavy lineárních rovnic: Gaussova eliminace.
• Přednáška: Video 8a, 8b (informativně).
• Cvičení: seminář 11.
• Předtištěné texty k přednášce: matice numericky a zde kompaktní verze.
Domácí úkol č. 11, poslat e-mailem do 5. 5. včetně.
Worksheet č. 11 pro Maple, pokud byste si chtěli hrát.

Týden 10 (22.4.—28.4:): nehomogenní soustavy ODR, stabilita řešení, aplikace.
• Přednáška: Video 9b (informativně), 9c (doporučuji, klíčová je Věta 0:46:10), 11 (dle chuti).
• Cvičení: seminář 10 (informativně).
• Předtištěné texty k přednášce viz minule.
• Domácí úkol není, učte se na semestrální písemku na konzultaci v Dejvicích v pátek 29.4..

Týden 9 (15.4.—21.4:): soustavy lineárních ODR (homogenní).
• Přednáška: video 9a.
• Cvičení: seminář 09.
• Předtištěné texty k přednášce: soustavy ODR a zde kompaktní verze.
Domácí úkol č. 9, poslat e-mailem do 21. 4. včetně.

Týden 8 (8.4.—14.4:): kořeny funkcí přes pevný bod.
• Přednáška: video 7c (podstatné do 1:03:31).
• Cvičení: seminář 08 (stačí po 0:36:06).
• Předtištěné texty k přednášce viz minule.
Domácí úkol č. 8, poslat e-mailem do 14. 4. včetně.
Worksheet č. 8 pro Maple, pokud byste si chtěli hrát.

Týden 7 (1.4.—7.4:): kořeny funkcí přímo.
• Přednáška: video 7a (po 1:33:38).
• Cvičení: seminář 07 (stačí po 1:01:01).
• Předtištěné texty k přednášce: kořeny funkcí a zde kompaktní verze.
Domácí úkol č. 7, poslat e-mailem do 7. 4. včetně.
Worksheet č. 7 pro Maple, pokud byste si chtěli hrát.

Týden 6 (25.3.—31.3:): lineární ODR.
• Přednáška: video 5b a jako bonus 5c.
• Cvičení: seminář 06.
• Předtištěné texty k přednášce viz minule.
Domácí úkol č. 6, poslat e-mailem do 31. 3. včetně.

Týden 5 (18.3.—24.3:): lineární ODR (homogenní).
• Přednáška: video 5a (po 1:21:00).
• Cvičení: seminář 05 (po 1:08:30).
• Předtištěné texty k přednášce: lineární ODR a zde kompaktní verze.
Domácí úkol č. 5, poslat e-mailem do 24. 3. včetně.

Týden 4 (11.3.—17.3:): numerické řešení ODR.
• Přednáška: Video 3a (možno vypustit odvození chyby, bude u zkoušky) a video 3b (od 0:24:16, pro informaci).
• Cvičení: seminář 04.
• Předtištěné texty k přednášce: ODR numericky a zde kompaktní verze.
Domácí úkol č. 4, poslat e-mailem do 17. 3. včetně.
Worksheet č. 4 pro Maple, pokud byste si chtěli hrát.

Týden 3 (4.3.—10.3:): chyba, aproximace a řád, numerická derivace a integrál.
• Přednáška: Krátká verze se najde ve složce Soubory, podsložce Přednášky v MS Teams. Plná verze: videa 1a a 1b na Youtube.
• Cvičení: seminář 03.
• Předtištěné texty k přednášce viz minule.
Domácí úkol č. 3, poslat e-mailem do 10. 3. včetně.
Worksheet č. 3 pro Maple, pokud byste si chtěli hrát.

Týden 2 (25.2.—3.3:): variace, analýza řešení.
• Přednáška: Variace viz video 2c, analýza viz video 2b od 41:47 (zbytek je bonus).
• Cvičení: seminář 01 od 1:03:00 a seminář 02 po 1:03:52.
• Předtištěné texty k přednášce: ODR 1. řádu a zde kompaktní verze.
Domácí úkol č. 2, poslat e-mailem do 3. 3. včetně.

Týden 1 (18.2.—24.2.): separabilní rovnice.
• Přednáška: video 2a, část 0:00 až 0:59:20 (zbytek je bonus).
• Cvičení: seminář 01 až po 1:03:00.
• Předtištěné texty k přednášce: ODR 1. řádu a zde kompaktní verze.
Domácí úkol č. 1, poslat e-mailem do 24. 2. včetně.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.